Om oss

Wide Strap Bridesmaid Dresses
Huddinge KonstnärsKlubb/HKK bildades 1988 och är en organisation och mötesplats för yrkesverksamma bildkonstnärer bosatta, verksamma eller med stark anknytning till Huddinge kommun.
Föreningens uppgift är att vara ett forum och en mötesplats för kommunens bildkonstnärer och remissinstans vad gäller kommunala och andra frågor som rör bild- och formområdet. HKK består idag av drygt 30 konstnärer.
Vi driver sedan 1996 utställningsverksamhet, nu i Fullersta Gårds södra Flygel, med stöd av Huddinge kommun och det kommunala fastighetsbolaget Huge. En verksamhet med inhemska och utländska utställare riktad till och för Huddingeborna.
Läs mer om konstnärerna i Huddinge Konstnärsklubb under fliken Konstnärer

Besök oss!

Vi finns i Fullersta Gårds södra flygel, på adressen Fullersta Gårdsväg 18.
Våra öppettider i konsthallen är lördag – söndag kl 12-16

Styrelse 2016

Ordförande: Håkan Bull  – 070-878 99 98
Vice ordförande:  Camilla Jüllig – 070-661 99 01
Sekreterare:  Jan Jeanson – 070-646 55 20
Kassör:  Kim Stensland  – 070-491 65 04
E-post: info@huddingekonstnarsklubb.se

Ny medlem? 

Yrkesverksam bildkonstnär bosatt, verksam och/eller ha stark anknytning till Huddinge kommun. Sökande ska bedriva en seriös konstnärlig verksamhet i enlighet med de invalsvillkor som Konstnärernas Riksorganisation/KRO ställer för medlemskap. Dokumentation bestående av CV och bilder eller hänvisning till egen hemsida skickas till invalsgruppen.
Invalsgruppen går löpande under året igenom inkomna ansökningar och rekommenderar tänkbara nya medlemmar vid medlems- eller årsmöte.
Kontakt / Skicka ansökan till

Nina Kerola (sammankallande)– nina.kerola@ownit.nu
Håkan Bull – hakanbull1@gmail.com
Sofi Lardner Häggström – lardnerhaggstrom@gmail.com
Johan Bergmark – info@johanbergmark.com