Om oss

Nuvarande utställningshall Flygeln. Foto: Olle Magnusson

Före detta utställningshall Fullersta Bio Konsthall. Foto: Olle Magnusson

Huddinge KonstnärsKlubb – HKK är en förening för yrkesverksamma bildkonstnärer bosatta, verksamma eller med stark anknytning till Huddinge kommun. Föreningens uppgift är att vara ett forum och en mötesplats för kommunens bildkonstnärer och remissinstans vad gäller kommunala och andra frågor som rör bild- och formområdet.  HKK består idag av 32 konstnärer.


HKK driver utställningsverksamhet i Fullersta Gårds södra Flygel, med stöd av Huddinge kommun och i samarbete med vår vänförening, HKKV.

Här visas utställningar med inhemska och utländska utställare.Kontakt:

info@huddingekonstnarsklubb.seBesöksadress:

Flygeln Fullersta Gård
Fullersta Gårdsväg 18, Huddinge

141 35 HuddingeStyrelse:
Ordförande: MoonKee Horne
Vice ordförande: Kim Stensland
Sekreterare: Hanna Herder

Kassör: Kim Stensland
Ledamöter: Pamela Wilson och Kåre FrenningVår vänförening
Huddinge Konstnärsklubbs Vänner HKKV är en ideell förening vars uppgift är att stödja HKKs verksamhet och att främja konstintresset i Huddinge.

www.hkkvanner.se

Flygeln, Fullersta Gård
Fullersta gårdsväg 18
141 35 Huddinge


info@huddingekonstnarsklubb.se

Öppettider under utställningsperioder
lördag och söndag 12–16